boSzanowni Państwo,

bardzo miło nam poinformować, że projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez jednego z naszych członków pod tytułem "AKTYWNE ZWIEDZANIE FORTÓW - turystyka, sport, edukacja" pozytywnie przeszedł weryfikację i został dopuszczony do etapu głosowania. Głosowanie będzie odbywać się w dniach od 25 września do 13 października, na projekt głosy mogą oddawać osoby, które ukończyły 16 lat i deklarują, że zamieszkują na terenie miasta Krakowa (miejsce zameldowania nie jest istotne!). UWAGA! Głos można oddać jedynie jeden raz na jeden projekt inaczej wszystkie oddane przez daną osobę głosy będą nieważne!

A to podstawowe założenia projektu:

Forty Twierdzy Kraków to jeden z najważniejszych, ale chyba najmniej docenianych zabytków Małopolski. Część z nich jest obecnie zapomnianych, zdewastowanych, lub pełni funkcję uniemożliwiającą ich zwiedzanie, ale niektóre zachowały oryginalny układ architektoniczny i stanowią cenny relikt sztuki fortyfikacyjnej z przełomu XIX i XX wieku. Głównym celem zadania AKTYWNE ZWIEDZANIE FORTÓW jest zaprezentowanie mieszkańcom Małopolski najciekawszych i najlepiej zachowanych, do tej pory trudno dostępnych obiektów Twierdzy Kraków, pokazanie ich potencjału turystycznego, sportowego oraz edukacyjnego. W ramach projektu zrealizowane będą: - cztery pikniki forteczne, (okres wiosna-lato-jesień) podczas których uczestnicy będą mogli bezpłatnie zwiedzać forty na których będzie odbywać się wydarzenie,
zorganizowane zostaną strefy piknikowe oraz zabaw dla dzieci; - cztery imprezy sportowe: biegi terenowe na 5 i 10 km oraz rajdy rowerowe 20 km; - cztery gry terenowe /miejskie zorganizowane w obszarach warownych, w których zlokalizowane są forty objęte zadaniem. - bezpłatne zwiedzanie najbardziej reprezentatywnych dla Twierdzy fortów: 44 Tonie, 49a Dłubnia, 51 Rajsko, 50 1/2 O Barycz, 53a Winnica i 34 Krępak (Bielany) w zorganizowanych grupach z przewodnikiem (spacery historyczne, ornitologiczne i florystyczne, itp). Oferta skierowana będzie do wszystkich grup wiekowych zarówno turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych (np. wycieczki szkolne, koła zainteresowań, itp.). Planowane jest przygotowanie bezpłatnego zwiedzania łącznie dla 200 grup o liczebności łącznie ok. 5000 osób.

Serdecznie zapraszamy do głosowania!

Wszelkie informacje o sposobach głosowania, oraz formularz do głosowania internetowego dostępny jest na stronie https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie